mapa witryny   Komunikat nr 3

Dyrektora Zespołu Szkół

dotyczący zajęć edukacyjnych1.    Informuję, że w dniu 11 marca br. zakończyła się dwutygodniowa kwarantanna domowa uczniów i nauczycieli, którzy przebywali w Rimini. Przekazuję informację, że u żadnego z uczestników wyjazdu nie zostały w tym czasie zaobserwowane objawy zarażenia koronawirusem.

2. Uczniowie
Zawieszenie zajęć lekcyjnych od 12 do 25 marca, to nie dodatkowe ferie. Przerwa w zajęciach spowodowana jest koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
W tym czasie:
  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl (dostępna na szkolnej stronie internetowej www zsmosina.powiat.poznan.pl) i materiałów, rekomendowanych przez Twojego nauczyciela kontaktując się poprzez, np. dziennik elektroniczny;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz,
  • zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
  • Ogranicz do niezbędnego wychodzenie z domu i kontakty z rówieśnikami.
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Rozmawiaj z rodzicami, zadzwoń pod numer 800 190 590!

3. Nauczyciele
Szanowni Państwo
Od 12 do 25 marca br., podobnie jak w całym kraju, nasza szkoła została zamknięta. Oznacza to, że w tym okresie nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej, Starosty Poznańskiego wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Okres ten to nie czas dodatkowych ferii dla nas i naszych uczniów. W tym czasie pozostają Państwo w domach w gotowości do podjęcia pracy. W szkole każdego dnia dyrekcja pełni dyżury w godzinach od 9.00 do 14.00.
Zwracam się do Państwa z zaleceniem przygotowania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu i przekazanie ich swoim podopiecznym poprzez dziennik elektroniczny lub inną dostępną drogą. Jeśli będzie konieczne wykorzystanie w tym celu strony internetowej naszej szkoły, to zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną. Zalecane jest także wykorzystanie portalu epodręczniki.pl (odnośnik jest dostępny na szkolnej stronie internetowej). Na platformie epodreczniki.pl udostępnione są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych. Jednocześnie zwracam się z prośbą o przekazanie, poprzez dziennik elektroniczny, informacji o podjętych działaniach dydaktyczno – wychowawczych. Informacje te proszę przekazywać w każdą środę i piątek do godz. 12.00 do mnie i do wicedyrektorów.
W przypadku trudności technicznych korzystania w domu z możliwości kontaktowania się z uczniami drogą internetową, informuję, że szkoła jest każdego dnia w godz. 8.00 – 15.00 otwarta dla Państwa i infrastruktura informatyczna jest dla Państwa dostępna.
Jednocześnie przekazałem uczniom i ich rodzicom informację, że nawiążą Państwo kontakt ze swoimi uczniami celem prowadzenia działalności dydaktycznej w formie opisanej powyżej.

4. Rodzice
Szanowni Państwo
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie, podobnie jak w całym kraju, szkoła nasza została zamknięta. Oznacza to, że w tym okresie nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej, Starosty Poznańskiego wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Okres ten to nie czas dodatkowych ferii dla naszych uczniów.
Zwróciłem się do nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu i przekazali je swoim podopiecznym poprzez dziennik elektroniczny lub inną dostępną drogą. Ponadto zachęcam naszych uczniów do czytania książek, samodzielnego uzupełniania swoich wiadomości lub rozwijania kompetencji.
Jednocześnie apeluję do Państwa o zwracanie uwagi dzieciom, aby zdecydowanie przebywali na terenie domostw, absolutnie unikali miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, centra handlowe itp.).


Paweł Zawieja
Dyrektor Zespołu Szkół
im. Adama Wodziczki w Mosinie

Mosina, 12 marca 2020r.


Komunikat nr 2

Dyrektora Zespołu Szkół

dotyczący zajęć edukacyjnych      W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i komunikatem Starosty Poznańskiego z dnia 11 marca br. informuję, że od 12 marca (czwartek) do 25 marca (środa) br. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie zostaje zamknięty.


Paweł Zawieja
Dyrektor Zespołu Szkół
im. Adama Wodziczki w Mosinie

Mosina, 11 marca 2020r.
Komunikat nr 1

Dyrektora Zespołu Szkół

dotyczący zajęć edukacyjnych      W wyniku ustaleń podjętych podczas spotkania dyrektorów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, ze Starostą Poznańskim, w którym uczestniczyła w dniu dzisiejszym wicedyrektor Beata Zakrzewska, informuję, że zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie będą odbywały się w dniu jutrzejszym i następnych zgodnie z obowiązującym planem.
      W przypadku jakiejkolwiek decyzji dotyczącej potencjalnego zawieszenia zajęć będziemy bezzwłocznie informować.


Paweł Zawieja
Dyrektor Zespołu Szkół
im. Adama Wodziczki w Mosinie

Mosina, 10 marca 2020r.
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja