22 listopada 2018r.

Międzyszkolna Liga - XII edycja Konkursu Biblijnego


     W naszej szkole odbył się finał Konkursu Biblijnego "Misterium Miłosierdzia" według Ewangelii Świętego Łukasza. Wzięło w nim udział 18 uczniów z 6 szkół: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie, Szkoły Podstawowej w Rogalinie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Luboniu, Szkoły Podstawowej w Pecnej, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie.
     Celem konkursu nie było tylko wyłonienie uczniów wykazujących się największą wiedzą biblijną, ale: pokazanie piękna Pisma Świętego, zachęcenie do wędrówek po krainie Słowa Bożego, znajdowanie przyjemności w „rozgryzaniu” treści fragmentów Biblii, zainteresowanie uczniów problematyką okoliczności i środowiska powstawania Ewangelii.

Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze, a poziom okazał się wyrównany. Zwycięzcami zostali:
   I miejsce - Zofia Nojszewska SP1 Mosina,
   II miejsce - Miłosz Paciorek SP Rogalin,
   III miejsce - Dominik Szuman SP1 Mosina.

DZIĘKUJEMY wszystkim uczestnikom konkursu za wzięcie w nim udziału, za czytanie Pisma Świętego oraz odkrywanie jego piękna.
DZIĘKUJEMY opiekunom za odwagę wzięcia udziału w konkursie oraz za przygotowanie i towarzyszenie młodzieży.
ZAPRASZAMY i zachęcamy do brania udziału w kolejnych edycjach Konkursu Biblijnego w naszej szkole w kolejnych latach. Drzwi Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie są dla Was otwarte!

Katecheci z Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Mosina, 22 listopada 2018r.

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja